mei 23, 2024
Robots.txt: Wat is het en hoe werkt het?

Robots.txt: Wat is het en hoe werkt het?

Als je een website hebt, is de kans groot dat je hebt gehoord van robots.txt. Het is een klein tekstbestand dat je kunt plaatsen op de hoofdmap van je website, waarmee je instructies geeft aan webcrawlers of robots van zoekmachines over welke delen van je site ze wel en niet mogen scannen. Maar hoe werkt dit precies en waarom is het belangrijk?

In dit artikel zullen we dieper ingaan op robots.txt en alle belangrijke aspecten behandelen, van de basis tot de geavanceerde technieken, en hoe het kan bijdragen aan de SEO van je website.

Wat is robots.txt?

Robots.txt is een bestand op de server van een website dat webcrawlers informeert over welke delen van de website gescand mogen worden en welke niet. Het is een manier om de toegang tot je website te beperken voor specifieke robots. Het is geen wettelijk verplicht bestand, maar wel een gangbare praktijk onder website-eigenaren.

Een voorbeeld van de inhoud van robots.txt kan er als volgt uitzien:

User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/

In dit voorbeeld staat de eerste regel ‘User-agent: *’ voor alle crawlers en de volgende regels ‘Disallow:’ verbieden toegang tot twee mappen, namelijk de map wp-admin en wp-includes. Dit betekent dat elke robot die deze website bezoekt niet in staat zal zijn om de inhoud van deze mappen te scannen.

Waarom is robots.txt belangrijk?

Er zijn verschillende redenen waarom robots.txt belangrijk is voor website-eigenaren:

Het helpt je crawl-budget te optimaliseren

Het crawl-budget verwijst naar het aantal pagina’s dat een zoekmachine toestaat om te scannen op jouw website binnen een bepaalde tijdsperiode. Als je veel pagina’s hebt die niet relevant zijn voor zoekmachines, zoals bijvoorbeeld de pagina’s die alleen voor administratie zijn bedoeld, kan het crawlen van deze pagina’s veel tijd en middelen van zoekmachines in beslag nemen.

Hierdoor wordt de tijd en aandacht die zoekmachines aan jouw belangrijke pagina’s besteden, verminderd. Door het blokkeren van de pagina’s die niet nodig zijn voor zoekmachines, kun je de crawl-budget van je website optimaliseren.

Het helpt je privacy te beschermen

Sommige pagina’s op je website kunnen gevoelige informatie bevatten die niet openbaar moet worden gemaakt. Dit kunnen bijvoorbeeld pagina’s zijn met persoonlijke gegevens van gebruikers, of pagina’s die alleen toegankelijk zijn voor ingelogde gebruikers. Door robots.txt te gebruiken, kun je zoekmachines verbieden om toegang te krijgen tot deze pagina’s en kun je de privacy van gebruikers beschermen.

Het helpt je duplicate content te voorkomen

Duplicate content verwijst naar pagina’s die dezelfde inhoud hebben of bijna identiek zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op je zoekmachine-ranking, omdat zoekmachines niet weten welke pagina de juiste is om weer te geven in de zoekresultaten. Met robots.txt kun je bepaalde pagina’s blokkeren om duplicaten te voorkomen.

Hoe werkt robots.txt?

Robots.txt werkt door zoekmachines te vertellen welke delen van de website gescand mogen worden en welke niet. Het bestand moet worden geplaatst in de hoofdmap van de website en moet toegankelijk zijn voor webcrawlers. Wanneer een zoekmachine een website bezoekt, zal het als eerste op zoek gaan naar het robots.txt-bestand om te zien of er instructies zijn voor het crawlen van de website.

Het bestand gebruikt een aantal regels om zoekmachines te vertellen welke pagina’s wel en niet gescand mogen worden. Hier zijn de belangrijkste regels:

  • User-agent: Dit is de naam van de zoekmachine waarvoor de instructies gelden. Als je wilt dat de instructies gelden voor alle zoekmachines, kun je het jokerteken * gebruiken.
  • Disallow: Dit is de regel die bepaalt welke pagina’s geblokkeerd moeten worden. Als je een pagina wilt blokkeren, moet je de URL van de pagina invoeren na de regel ‘Disallow:’.
  • Allow: Dit is de regel die bepaalt welke pagina’s wel toegankelijk zijn. Als je bijvoorbeeld een hele map wilt blokkeren, maar één pagina in die map wilt toestaan, kun je de URL van die pagina invoeren na de regel ‘Allow:’.
  • Sitemap: Dit is de regel die de locatie van de sitemap van de website aangeeft. De sitemap bevat informatie over alle pagina’s op de website en kan helpen bij het crawlen van de website.
  • Crawl-delay: Dit is de regel die de zoekmachine vertelt hoeveel tijd er moet zitten tussen elke scan van de website. Dit kan handig zijn als je wilt voorkomen dat zoekmachines je website te vaak scannen en zo je server belasten.

Geavanceerde robots.txt-technieken

Hoewel de basisprincipes van robots.txt vrij eenvoudig zijn, zijn er ook een aantal geavanceerde technieken die je kunt gebruiken om de SEO van je website te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Gebruik wildcards: In plaats van de exacte URL van een pagina in te voeren, kun je wildcards gebruiken om meerdere pagina’s tegelijk te blokkeren. Bijvoorbeeld, als je alle pagina’s wilt blokkeren die eindigen op .pdf, kun je de regel ‘Disallow: /*.pdf’ gebruiken.
  • Gebruik robots.txt om A/B-testen uit te voeren: Door bepaalde pagina’s te blokkeren, kun je de zoekmachines dwingen om een alternatieve pagina te indexeren. Dit kan handig zijn als je verschillende versies van een pagina wilt testen om te zien welke het beste presteert.
  • Gebruik robots.txt om onnodige scans te voorkomen: Sommige zoekmachines hebben de neiging om bepaalde mappen op je website te scannen die niet relevant zijn voor zoekresultaten, zoals de map met afbeeldingen. Door deze mappen te blokkeren, kun je voorkomen dat zoekmachines onnodige scans uitvoeren en de crawl-budget van je website optimaliseren.

Conclusie

Robots.txt is een belangrijk bestand voor website-eigenaren omdat het zoekmachines instructies geeft over welke delen van de website wel en niet gescand mogen worden.