april 19, 2024

Styles CSS: De basisprincipes van stijlen op het web

Styles CSS is een belangrijk onderdeel van het bouwen van websites en webapplicaties. CSS staat voor Cascading Style Sheets en wordt gebruikt om de presentatie en opmaak van HTML en XML-documenten te definiëren. In dit artikel bespreken we de basisprincipes van Styles CSS en hoe je het kunt gebruiken om je website of webapplicatie er professioneel uit te laten zien.

Wat is CSS?

CSS is een taal die wordt gebruikt om de presentatie van een HTML-document te bepalen. Met CSS kun je de kleur, grootte, positie, lettertype en andere kenmerken van elementen op je webpagina aanpassen. Dit is de taal waarmee je een webpagina mooi maakt.

CSS werkt door middel van regels. Een regel bepaalt de stijl van een element op een webpagina. De regel begint met een selector die het element op de webpagina identificeert en eindigt met de stijlen die moeten worden toegepast op dat element.

Hier is een voorbeeld van een CSS-regel:

cssCopy codeh1 {
  color: blue;
  font-size: 24px;
}

In dit voorbeeld is h1 de selector, color en font-size zijn de eigenschappen en blue en 24px zijn de waarden. Deze regel zal alle h1-elementen op de webpagina blauw maken en een lettergrootte van 24 pixels toepassen.

Het koppelen van CSS aan HTML

CSS kan op verschillende manieren aan HTML worden gekoppeld. Hier zijn enkele van de meest gebruikte methoden:

Externe CSS: Met externe CSS kun je een apart CSS-bestand maken en deze koppelen aan je HTML-document. Dit is de meest gebruikte methode voor het toevoegen van CSS aan een webpagina. Hier is hoe je het kunt doen:

phpCopy code<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Welkom op mijn website</h1>
  <p>Dit is een voorbeeld van een webpagina met externe CSS.</p>
</body>
</html>

In dit voorbeeld verwijst de link-tag naar een apart CSS-bestand genaamd style.css. Alle stijlen die in dit bestand zijn opgenomen, worden toegepast op de webpagina.

Inline CSS

Inline CSS is wanneer je CSS rechtstreeks aan een HTML-element toevoegt met behulp van de style-attribuut. Hier is een voorbeeld:

phpCopy code<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <h1 style="color: blue; font-size: 24px;">Welkom op mijn website</h1>
  <p>Dit is een voorbeeld van een webpagina met inline CSS.</p>
</body>
</html>

In dit voorbeeld zijn de stijlen direct aan de h1-tag toegevoegd met behulp van het style-attribuut.

Interne CSS:

Interne CSS is een andere manier om CSS toe te voegen aan een webpagina. In tegenstelling tot inline CSS, worden de stijlen toegevoegd aan de head-sectie van de HTML-pagina in een style-tag. Hier is een voorbeeld:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> h1 { color: blue; font-size: 24px; } </style>
</head>
<body>
<h1>Welkom op mijn website</h1>
<p>Dit is een voorbeeld van een webpagina met interne CSS.</p>
</body>
</html>

In dit voorbeeld is de h1-selector gebruikt om de stijl van het h1-element te definiëren. De eigenschappen en waarden worden tussen de accolades geplaatst, en het geheel wordt omringd door de style-tag.

CSS-selector:

CSS-selectors worden gebruikt om HTML-elementen te identificeren en stijlen toe te passen. Er zijn verschillende soorten CSS-selectors, waaronder:

 • Elementselectoren: Dit zijn de meest voorkomende selectors, ze selecteren elementen op basis van hun naam. Bijvoorbeeld: h1, p, a, img.
 • ID-selectoren: Deze selector selecteert een specifiek element op basis van de id-attribuut. Bijvoorbeeld: #header.
 • Class-selectoren: Deze selector selecteert elementen op basis van de class-attribuut. Bijvoorbeeld: .menu.

Hier is een voorbeeld van hoe je een selector kunt gebruiken om de stijl van een element te definiëren:

css Copy code h1 { color: blue; font-size: 24px; }

In dit voorbeeld wordt de h1-selector gebruikt om alle h1-elementen op de webpagina te selecteren. De stijlen die in de accolades worden geplaatst, worden toegepast op deze elementen.

CSS-eigenschappen:

CSS-eigenschappen worden gebruikt om de stijl van een element te definiëren. Er zijn honderden verschillende CSS-eigenschappen die je kunt gebruiken om de stijl van een element aan te passen. Hier zijn enkele van de meest gebruikte CSS-eigenschappen:

 • color: Hiermee kun je de tekstkleur van een element instellen.
 • font-size: Hiermee kun je de grootte van het lettertype van een element instellen.
 • background-color: Hiermee kun je de achtergrondkleur van een element instellen.
 • margin: Hiermee kun je de ruimte rond een element instellen.
 • padding: Hiermee kun je de ruimte binnen een element instellen.

Hier is een voorbeeld van hoe je een eigenschap kunt gebruiken om de stijl van een element te definiëren:

css Copy code h1 { color: blue; font-size: 24px; }

In dit voorbeeld worden de color- en font-size-eigenschappen gebruikt om de stijl van het h1-element te definiëren.

CSS-waarden:

CSS-waarden worden gebruikt om de waarde van een CSS-eigenschap te definiëren. Er zijn verschillende soorten CSS-waarden, waaronder:

 • Color-waarden: Hiermee kun je de kleur van een element instellen. Bijvoorbeeld: blue, red, #FFFFFF.
 • Numeric values: Hiermee kun je numerieke waarden instellen, bijvoorbeeld voor de grootte van het lettertype of de afstand tussen elementen.
 • Length values: Hiermee kun je lengtewaarden instellen, bijvoorbeeld voor de grootte van een element of de afstand tussen elementen.
 • Percentage values: Hiermee kun je percentages instellen, bijvoorbeeld voor de breedte of hoogte van een element.

Hier is een voorbeeld van hoe je een waarde kunt gebruiken om de stijl van een element te definiëren:

css Copy code h1 { color: blue; font-size: 24px; }

In dit voorbeeld wordt de waarde “blue” gebruikt voor de color-eigenschap en “24px” voor de font-size-eigenschap.

CSS-boxmodel:

Het CSS-boxmodel is een concept dat beschrijft hoe de verschillende delen van een HTML-element worden weergegeven en gerangschikt. Het boxmodel bestaat uit vier delen: de content, de padding, de border en de margin.

De content is het eigenlijke element, bijvoorbeeld de tekst of de afbeelding. De padding is de ruimte tussen de content en de border. De border is de rand rondom de content en de padding. De margin is de ruimte tussen de border en andere elementen.

Je kunt het boxmodel aanpassen door de padding, border en margin eigenschappen te gebruiken. Hier is een voorbeeld:

css Copy code div { border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 20px; }

In dit voorbeeld wordt het boxmodel van het div-element aangepast door een 2px dikke zwarte border toe te voegen, 10px padding en 20px margin.

Met deze basisprincipes kun je beginnen met het stylen van je webpagina’s met CSS. Er zijn echter nog veel meer geavanceerde concepten en technieken die je kunt leren naarmate je meer ervaring opdoet met CSS.